Chvála Kristu, 

 
.....při mši sv. mi hlavou bleskla myšlenka. Snad, že už jsem se po dvou měsících mohla soustředit v klidu a mluvit  trochu jinak a v jiném prostředí se svým Bohem......Opravdu mi to chybělo a uvědomila jsem si, že i naše duše, moje duše byla v posledních týdnech vyprahlá stejně jako zem, která zoufale a akutně potřebovala závlahu a životodárný déšť. Déšť, za který jsme prosili, déšť, po kterém jsme volali, déšť, který jsme možná v minulosti brali samozřejmě, ale teď jsme pociťovali velmi bolestně jeho nepřítomnost a potřebu. Také jsme si mnohem více začali uvědomovat reálnou  hrozbu sucha a toho, co to může přinést a co hrozí, když nezaprší. Ano, nejsme pány ani přírody ani čehokoli v našem životě. 
 Nepřipomíná to současnou koronavirovou situaci v mnohých jiných oblastech? Tento potřebný déšť, ale  v minulých dnech přišel, byl nám seslán z nebe, zavlažil, osvěžil, přinesl vláhu  rostlinám, aby se všechno mohlo zazelenat a růst s mnohem větší silou. 
Dnes jsme měli možnost  setkat se osobně při mši sv. s Kristem v Jeho Slovu a také v Eucharistii. Jaký vzácný Dar!!! Až když člověk nemá a nemůže mít, co v minulosti považoval za samozřejmé, teprve pak si uvědomí cenu toho, co měl, když to měl....než to ztratil, nebo na čas musel opustit.....Jsem vděčná také za to, že jsme se mohli dnes při mši sv. vidět nejen s Vámi, ale i s ostatními farníky. Je to jako když se nějaký člen rodiny vrátí po dlouhé cestě z ciziny domů.....Bylo velmi příjemné vidět zase známé tváře a i když si nemůžeme podat ruku při pozdravení pokoje, zamáváním rukou, pokynutím hlavou, či mrknutím  oka se dá vyjádřit mnohé. Vnímám, jak to vede k hledání nových způsobů a cest, jak můžeme vyjádřit solidaritu, blízkost, sounáležitost, bratrství a přání pokoje druhému člověku......Měla jsem z tohoto dnešního setkání upřímnou radost. 
Ještě se vrátím k dešti. Pokud jsme o něj prosili, je potřebné také za něj, když už jsme ho dostali, poděkovat. Nezapomínejme děkovat....Bohu i druhým lidem. 
Přiznám se, že jsem si ve dnech, kdy pršelo, v duchu přehrávala a prozpěvovala tuto píseň od slovenské skupiny Křižáci. Moc se mi líbí a tak se o ni s Vámi dělím....Jmenuje se Kapky.... Tak ať padají kapky lásky na tuto naši zem...... když prší i když svítí sluníčko......
                                                                   
                                                   Jana Žižlavská
 
                                                       
                                                           poslechni si zde