Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

Homílie:

Dnešní text evangelia je pokračováním minulé neděle.Jsme ve večeřadle a nasloucháme Ježíšovým slovům, který plynule přechází od jednoho tématu k druhému. Momentálně je řeč o daru Ducha Svatého. Myslím, že krásněji a jasněji o Duchu Sv. to Ježíš nemohl říci. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy:Ducha pravdy.Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. 
 
Představme si jak by to asi vypadalo, kdyby Ježíš poté co tu založil církev na 12 apoštolech, vykonal tolik zázraků a uzdravil tolik lidí,byl milosrdný, tam kde to druzí neuměli, se rozloučil s apoštoly a nechal je tu samotné a prostě chlapi, snažte se ! On by odešel zpět k Otci. Oni, které si vyvolil, nadchli se jím, uvěřili mu, předal jim moc konat divy a teď by je tu nechal jakoby samotné. Ano, mohl jim říci, že se nemusí bát, neboť on ačkoliv tu již s nimi nebude, tak bude s nimi a bude jim pomáhat z nebe. To by určitě byl dobrý příslib, vždyť je Bůh a osvědčil se mezi 12 a dalšími učedníky. Ale Ježíš chtěl nabídnout více, než jen toto. Přišel s nabídkou 3-tí boží osoby Ducha sv.kterého nazývá Duchem pravdy.
 
Myslím, že je logické vyústění Ježíšova poslání, když jim oznámil Ducha pravdy. Jestliže Bůh se zjevil tomuto světu tak, že nechal tento svět vstoupit do sebe sama a osvobodit jej ze hříchu ze zla, jednou provždy, tak Bůh nemůže z tohoto světa odejít v Ježíši a nechat ho jen tak, když pro něj tolik vykonal. Ale Bůh musí pokračovat v díle, které tu započal a tím pokračovatelem, nemůže být žádný člověk, ale opět jen božská osoba Ducha Svatého. Ježíš jakoby započal dílo obnovy na malém území Palestiny. Kdežto Duch Sv. bude pokračovat v Ježíšově díle na velkém území celého světa.To co Ježíš dělal v malém, Duch sv.bude konat ve velkém.Tam, kde Ježíš přináší pravdu o Bohu a člověku na malém území, to bude Duch sv.přinášet již v celém světě.
 
Ježíš byl s nimi stále 3 roky. A když říká, že Duch pravdy přebývá u vás tak myslí tím, tak jak Ježíš přebýval mezi svými učedníky měli ho v blízkosti, tak stejně přebýval mezi nimi i Duch sv.,který byl přítomen v Ježíšovi. Duch sv.který naplnil Ježíše přebýval mezi učeníky. A Pán jim říka ještě něco zcela nového, co tu nebylo,co je úplně nové a je to dokonce zaslíbení Otce. Otec si o přál,aby to tak bylo. Duch svatý bude ve vás. Oni neví, co to znamená. Neumí si představit jak bude Duch sv.v nás. Jak se to stane ? Musí čekat na příchod Ducha sv.,až příjde ten správný okamžik.