ZÁZNAM vysílání zde nebo 

Mše sv. začínála v 17:10 hod.