Velikonoční příběh Ježíšova zmrtvýchvstání byl filmově zpracován nesčetněkrát. Filmaři přistupují ke ztvárnění velikonočních událostí rozdílně. Někteří se drží věrně popisu evangelia a Ježíše vykreslují přesně tak, jak jej známe z obrazů starých mistrů - vysokého, s plavými vlasy, s poněkud nepřítomným pohledem. Poutavé podívání, ale… nedonutí nás přemýšlet nad pravou podstatou a významem. Jen klouže po povrchu.

   Jiní filmaři se snaží do Ježíšova příběhu vložit "svůj" pohled. Mel Gibson se snažil natočit své drama "Passion" (česky Umučení Krista) co nejvíce autenticky. Dialogy probíhají v rodném jazyku Ježíšově- aramejštině, oděvy i výstroj vojáků jsou "dobové" a samotná scéna Ukřižování je pojata tak naturalisticky, že…se na ni prostě nedá dívat…Forma ubila myšlenku.

   Nedávno jsem narazil na zvláštní film, který bych Vám chtěl doporučit. Natočil ho režisér Kevin Reynolds a poznáte i velmi známé herce - Toma Feltona (jasně, Draco Malfoy z Harryho Pottera!) a Joseph Fiennes (toho si možná pamatujete jako snaživého politruka z filmu Nepřítel před branami).

   Pojetí filmu je dost netradiční. Je to v podstatě taková "velikonoční" detektivka. Velitel římské posádky v Jeruzalémě Clavius, zkušený a životem  unavený voják, dohlíží na popravu Ježíše. Clavius nechce po životě plném bitev nic jiného, než život v klidu. Někde v ústraní. V malém domku, s milující ženou a dětmi… A pak, po třech dnech,  hledá tělo mrtvého Ježíše, které, i přes všechna opatření,  zmizelo. Začíná detektivka. Clavius nechává své muže prohledat všechny hroby ve městě. Pátrá po Ježíšových učednících a přátelích. Není snílek. Nevěří na laciné zázraky. Při výslechu učedníků se setkává s vírou, která je sice velká, ale zatím hodně bázlivá. Učedníci mají prostě strach. Židovská velerada nutí Piláta, aby vyhlásil, že tělo ukradli učedníci. Jenže Clavius se postaví na odpor. Chce poznat pravdu. Hledá učedníky, aby mohl pokračovat v pátrání. Když se konečně dostane k domu, kde se skrývají, vyrazí dveře a … hledí do tváře Ježíše, kterou viděl umírat na kříži…

   Jakkoli tento film není tak výpravný, jako jiné biblické velkofilmy, donutí vás znovu promýšlet otázky, které možná už ani nevnímáme: Proč vlastně věřím?

  Tento film je pro chlapy. Hlavní hrdina má totiž ctnosti, kterých si na mužích vážíme nejvíce. Používá mozek. Nepodléhá jednoduchým myšlenkovým zkratkám. Hledá pravdu. I když je tlačen ke kompromisům, neuhýbá. Důležitější než jeho kariéra je pro něj věrnost svým zásadám. A když potká Krista, získá i to, po čem touží nejvíc. Klid a pokoj…

 

"…Čeho se bojíš, Clavie?"

"…Že se budu mýlit…"

"…V sázce je celá věčnost…"

 

P.S.:

Jediná chyba filmu je v českém překladu názvu. Výstižný originál Risen (česky Vstal) někdo přeložil jako Ve jménu Krista. Každopádně jej rozhodně doporučuji!

... Obraz ze záhlaví článku je rekonstrukcí obtisku z Turínského plátna, kterou provedli italští forenzní vědci... Tak tedy vypadal mladý Ježíš...