Slova svatého evangelia podle Jana.

Zástup řekl Ježíšovi: „Jaké ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Chléb z nebe jim dal jíst.'„ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

K rozjímání 

Včera jsme řekli, že Ježíš má před sebou obtížný úkol. Tím chlebem z nebe je On a jeho tělo a krev bude daná za pokrm. Ježíš postuně sděluje Židům tuto skutečnost. Ví, že pro židy je to neřešitelná otázka. Představa, že by měli jíst něčí tělo a pít krev je naprosto absurdní. Navíc řekene já jsem chléb života.Musí postupovat opatrně, aby to stačili židé vstřebat. Krásný je závěr evangelia kdy říká, kdo přichází ke mně , nebude hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Víra, podle Ježíšových slov zahání žízeň, samozřejmě tu duchovní, žízeň duše a být v přitomnosti Ježíše,být s ním, vnímat jeho přítomnost, blízkost, to zahání podle jeho slov hlad duše. Pán nám opravdu zjevuje mnohé pravdy na které bychom nepřišli. Ale my už víme, že Ježíš půjde ještě dále, že nám dá za pokrm jedinečným způsobem sám sebe.