ZÁZNAM vysílání

Mše sv. byla sloužena v 17:10 hod.max pro 15 lidí = rodina, která má mši sv.