ZÁZNAM vysílání


Mše sv. byla odsloužena v 9:00 hod.