Slova svatého evangelia podle Marka.

Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

K rozjímání

Mk, kterého si dnes v církvi připomínáme, je také autorem evangelia. Jeho evangelium je krásné, takové velmi jednoduché. Dobře se čte. Plné Ježíšových činů. Byl mladý chlapec, když Ježíš žil a byl spjat se sv. Petrem.Dnes slyšíme závěr jeho evangelia, kde mluví o víře. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Mk má na mysli víru v Ježíše.Křesťanská víra je tedy přesně definovaná, je to víra v Ježíše Nazaretského, konkrétního člověka a zároveň Božího Syna. Víra v jeho božství, které je v Ježíšovi skryté a které se projevovalo navenek během veřejného působení. A my jsme uvěřili jeho slovům,že to nejsou slova jen lidská ale slova živého Boha jenž jsou potvrzována jeho činy, zázraky.Víra je tedy milost nám dáná shůry. Víra pochází od Ježíše od jeho osoby. On nám dává tuto víru jako milost, jako dar z nebe, jako úžasnou oporu pro náš život. My si nemusíme víru vytvářet, ona je již vytvořena. Naším úkolem je víru jen přijmat a snažit se podle ní žít. A když to tak budeme dělat, sám Ježíš bude skrze nás působit a víra se bude šířit sama.