ZÁZNAM vysílání 

Mše sv. bude dnes sloužena v 17.10 hod.