Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

K rozjímání 

Ježíš je náš dobrý pastýř.Dává za nás svůj život, zná svoje ovečky. A tento vztah klade na stejnou rovinu jako má vztah k Otci. Jako mne zná Otec, tak já znám Otce. Jsme vtaženi a vtahováni do nejkrásnějšího vztahu jaký vůbec exituje. Vztah mezi Ježíšem a jeho Otcem. A na jiném místě říká, přijdeme k němu,člili já a Otec, rozumí se k tomu, kdo ho přijímá v eucharistii a učiníme si u něho příbytek. To je až závrať. Ježíš s Otcem si umne tvoří příbytek. A zároveň Ježíš nám v nebi připravuje příbytek u Otce v jeho domě. Je tam dost místa pro každého. A jednoho dne si pro vás příjdu, abyste byli tam, kde jsem já. Je to fantastické co pro nás koná Bůh. Snažme se přijímat to, co pro nás Pán koná. Nemusíme nic vymýšlet, jen příjmat bohatství z jeho rukou.