Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl Nikodémovi: „Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se zeptal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu odpověděl: „Ty jsi v izraelském národě učitel a to nevíš? Amen, amen, pravím ti: Mluvíme o tom, co známe, svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak (teprve) uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských? Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“ 

K zamyšlení 

Ježíš přirovnává vanutí větru k Duchu Sv. Vítr vane, kam chce a nevíš odkud přichází. Duch sv. taky vane, kde chce, ale víme, odkud přijde - z nebe od Ježíše a od Otce. Duch Sv. je Otcovo zaslíbení. Minulý týden poprvé zanělo, něco o Duchu Sv. Začnou se nám postupně objevovat texty o Duchu Sv., který přichází z nebe a bude vanout jak chce a potáhne všechny vzhůru. On bude vanout v intenci Ježíše, který řekl:" Až budu vyvýšen potáhnu všechny k sobě"