Se slavností Zjevení Páně souvisí jeden starobylý zvyk, dnes už zpola zapomenutý. Po čtení evangelia přišel k ambonu jáhen či kantor a zazpíval ohlášky. Ne, nejednalo se o drastické zkrácení liturgie z důvodů brzké zavíračky v místní hospodě... Zpěvák měl za úkol přednést data pohyblivých církevních svátků, hlavně Velikonoc.
   Velikonoce-oslava Kristova vzkříšení-byly pro první křesťany nejdůležitějším dnem v roce. Jen se jaksi nemohli dohodnout, který den v roce to má vlastně být. Jedni jej určovali podle židovského kalendáře (a na ty druhé se dívali patřičně svrchu...), druzí podle kalendáře římského (a na ty další se dívali-no však víte...), jiní zase podle prvního jarního úplňku (aha, to vypadá slibně, že?) ... Zkrátka všichni přesně věděli CO slaví, ale nevěděli KDY. A tak nicejský koncil určil jednoznačně: Velikonoce se budou slavit v neděli po prvním jarním úplňku! Sláva! A ... ehm ... to je jako kdy? Výpočet úplňku totiž není jen tak. Naštěstí se ozvali egyptští biskupové: "Naši předci stavěli špičaté tojúhelníkové baráky, které ještě nespadly, to by v tom bylo euklidovo kružítko, abychom to my nevypočítali!" A vypočetli...
Mimochodem, výpočet Velikonoc si můžete vyzkoušet také. Je k tomu potřeba jednoduchý vzorec:


a = rok mod 19
b = rok mod 4
c = rok mod 7
d = (19a + m) mod 30
e = (n + 2b + 4c + 6d) mod 7
přičemž je nutné znát konstanty m a n (pro období 1900-2099 to jsou hodnoty 24;5). A pak:


Pro březen platí:
22 + d + e = velikonoční neděle

Pro duben platí:
d + e - 9 = velikonoční neděle

Lehké, že? Já se teda radši podívám do kalendáře...
   Výpočet data byl zvláštním listem rozesílán do farností, kde byl předčítán..., pardon, zpíván věřícím.
V ukázce můžeme slyšet ohlášky ze svatopetrské baziliky v Římě z roku 2013:


   Pokud se vám zdála melodie povědomá, tak ano... části ohlášek jsou převzaty z chorálního nápěvu Exultet...
   Český text Ohlášek je uveden v misále a pro tento rok má podobu (odkaz vede na nahrávku ohlášek pro tento rok):

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den 2. března  připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne 17. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne 26. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne 5. června slavnost Seslání Ducha Svatého,
dne 16. června slavnost Těla a krve Páně a
dne 27. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 

nahrávka mp3

   A proč se Velikonoce (a další svátky) oznamují ausgerechnet o slavnosti Zjevení Páně? Důvod byl praktický. V prvotní církvi byl tento svátek slaven více než Vánoce a kostely praskaly ve švech...

   A proč se ohlášky zpívaly? Ve středověku znali negramotní lidé dva způsoby, jak si událost zapamatovat: buď si vybrali malé dítě, naučili ho text té události (nebo smlouvy...) nazpaměť, pak ho ohnuli přes koleno a zmydlili tak, že na to do smrti nezapomnělo..., nebo o té události složili písničku...

A dovedete si představit, kolik nebohých dětských pozadí zachránili zpěváci ohlášek v průběhu celé historie?