Aktuálně z domova:

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion osob. Odhaduje se, že nyní již víc jak jedna desetina obyvatel. V celé Evropské unii je to pak 78 milionů lidí. Chudobou nejsou ohroženi jen nezaměstnaní lidé, ale i ti, kteří pracují a často mají solidní vzdělání a to i vysokoškolské. Příjem těchto tzv. pracujících chudých je ale natolik nízký, že jim nedovolí spořit. Ve chvíli, kdy má člověk exekuce, z jakýchkoli oficiálních příjmů mu zbyde 8 tisíc korun. Za to bydlení ani stravu nesežene. Exekuce se totiž v České republice týká přibližně 9 % všech obyvatel, v některých krajích až 16 %. (Zdroj: Charita ČR)

Aktuálně ze světa:

Ročně umírá na podvýživu více než milion dětí. Důsledky podvýživy před narozením a během prvních let života jsou trvalé. Ani lepší výživa v pozdějším věku nemůže napravit způsobené tělesné a mentální poškození. Podvýživa je stále jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí z chudých oblastí.

4,2 miliard lidí na světě nemá přístup k hygienickému zázemí. Každý den umírá na nemoci přenášené znečištěnou vodou 814 dětí ve věku do pěti let. Závadná voda si ročně vyžádá 20krát více dětských životů než války.

Kvůli extrémní chudobě vykonává 152 milionů dětí po celém světě dětskou práci, aby zajistily obživu sobě i svým rodinám.

Aktuálně je do probíhajících konfliktů po světě zapojeno přibližně 300 000 dětských vojáků.

Na světě stále ještě nemůže chodit do školy 59 milionů dětí.

Syrské rodiny si často nemohou dovolit koupit ani jídlo, pořídit dětem teplé oblečení na letošní zimu je pro ně tedy takřka nemožné. Nadcházející zima jim dělá obrovské starosti – jejich jediným cílem je udržet své děti naživu. V uprchlických táborech mnoho rodin nechává své děti ve stanech, které slouží jako jediná ochrana před nepřízní počasí. Ale nevycházet ven znamená nechodit do školy, nemít lékařskou péči a nehrát si s kamarády. (Zdroj: Unicef.cz)

Jaké emoce ve vás tato fakta vyvolávají? Kdo je podle vás nejvíce v nouzi?

Položme si otázku: A jak se mám já? Mohu si stěžovat, nebo děkovat Bohu? 

V celé České republice jsou děti vzdělávány. Existují tu potravinové banky, aby nikdo nemusel trpěl hladem. Máme přístup k pitné vodě. I zdarma přístup k teplému oblečení, ať už v charitním šatníku či jinde. Je u nás nouze nebo ne? Mnoho lidí možná trpí duchovní nouzí. Nouzí o lásku. O Lásku, která se získává tím, že někomu lásku dáme. 

Teď je ten pravý čas. Advent. Nenechme si ho ukrást přesvědčením o tom, že jsme sami v nouzi. Ale vyjděme ze své duchovní nouze a naplňme se láskou tak, že lásku někomu dáme. Je jenom na nás, jak uděláme radost rodině, sousedovi, dětem z našich azylových domů, lidem v domovech pro seniory, anebo třeba lidem v Sýrii či v Africe. Možností je spousta. Stačí otevřít oči, a nenechat si dát roušku i na oči a na srdce.

Zodpovězme si první otázky u obrázku. Co mohu já sám udělat? Na fotografii jsou mladí lidé, kteří mají za úkol přemístit dřevěnou kostku z jedné strany hřiště na druhou jen za pomoci provázků a obyčejné gumičky. Každý musí tahat za svůj provaz, plnit svůj úkol. A zároveň se musí dívat na ostatní, musí spolupracovat, komunikovat a synchronizovat své kroky, aby došli ke společnému cíli. Touto hrou se možná učí způsobu, jak později  reagovat i na důležité životní úkoly.