Podívejte se na zem a vezměte si každý jeden list. Všechny listy jsou z jednoho stromu. Z javoru. A přesto nenajdete dva stejné listy. Nikdy. Tak jako nejsou dva lidé se stejnými otisky prstů, ani dvojčata. A nejsou ani dvě stejné sněhové vločky. Stejně tak jsou jiné naše životní cesty. A jiné je tedy i rozhodování na našich životních křižovatkách. Co pro někoho může být správným rozhodnutím na jeho cestě, pro někoho jiného může být správné rozhodnutí jiné. Stojíme zde na křižovatce. I vy v životě budete mnohokrát stát na křižovatkách.

Podle čeho se rozhodujete? Malá rozhodnutí děláme denně, aniž bychom si to uvědomovali. A ta velká rozhodnutí nás někdy dokáží pořádně potrápit, protože víme, že na nich závisí třeba celý náš další život, a nevidíme do budoucnosti, jak to dopadne. Na jakou školu mám jít? Mám jít na internát? Mám opustit dosavadní koníčky a kamarády a jít do neznámého města? Mám se stýkat s oním chlapcem či dívkou? Mám se za ni, za něj vdát či oženit se? Nebo je mé povolání duchovní? 

Na začátku naší cesty životem tápeme. Hledáme směr. 

Podle čeho se rozhodujeme? Pravdivě si zodpovězme. Převládá náš zájem? Třeba touha po úspěchu, po dobré kariéře, po uznání od druhých, ať již od rodičů nebo od kamarádů? Převládá hlas rodičů z dětství, že něco je správné nebo lepší? 

Rozhodujeme se podle toho, kde nám bude lépe? Či podle toho, co je jednodušší, co bude stát méně námahy a snáz dosáhneme vytčeného cíle?

Nebo se rozhodujeme podle toho, na jaké cestě můžeme prokázat více lásky druhým lidem?

Motivy našeho rozhodování jsou nejdůležitější i pro Pána Boha. Cokoliv totiž uděláme z lásky a z dobré vůle, je to dobře, to je Boží cesta, na které nás vede. Tak to poznala svatá Faustyna i Terezička z Lisieux.

Proto "Bděme a modleme se".

Celý život totiž hledáme Boha, Pravdu, Světlo na naší cestě. A církev se ve své modlitbě zdánlivě paradoxně modlí, aby ti, kdo Boha nalezli, jej ještě tím víc usilovněji hledali. 

Panna Maria přece s Božím Synem žila, jej porodila, vychovávala, byla s ním spojena, a nejusilovněji a nejvroucněji jej tři dny hledala než jej nalezla v chrámě.