V knize je množství postav a dějů, které jsme během hodiny náboženství ani všechny neobjevili. Ale některé jsme nalezli. Na začátku mše svaté kněz vítá lidi. Přicházejí sem se svými radostmi, starostmi i bolestmi, se vším, na co myslí - jeden pán je dokonce zahleděný do tabletu. Stejně tak i děti přicházejí domů z výletu, plni zážitků. A Ježíš přišel na naši zem. Plný Boží Lásky, ale jinak zcela bezbranný, odevzdaný nám, lidem. Někteří lidé ho vítali. Stejně tak ho někteří lidé jdou přivítat i do kostela.

V kostele nasloucháme čtení. I Ježíš vyprávěl svým učedníkům. Umíme  si i doma vzájemně naslouchat? Kolik času věnujeme vyprávění? Znají děti naše zážitky z dětství? Příběhy jsou nepostradatelné při utváření morálky a při duchovním růstu. I Ježíš používal příběhy, když chtěl něco vysvětlit.

Při mši neseme dary. Své prosby a své díky. Děti doma prostírají stůl. Chystají se k jídlu. Třeba přinesou i květinu, kterou venku utrhly. Všímáme si krásy, kterou Bůh obdařil svět? Před jídlem si myjeme ruce. Tak i před svatým přijímáním si musíme umýt duši. 

Podáváme si pozdrav pokoje. Ježíš lidi objímal a uzdravoval. Umýval učedníkům nohy. Nechal ženu, aby ho zkropila slzami a svými vlasy ho utírala. Jak si projevujeme lásku doma? Umíme projevit lásku všem takovým způsobem, kterým lásku opravdu vnímají?

Ježíš nasytil zástupy chlebem. Nechtěl, aby lidé měli hlad. Doma také společně děkujeme za jídlo a dodáváme energii svému tělu, aby žilo a pracovalo. Ježíš také rozdává chléb, a nakonec nám dává za pokrm své tělo. Ježíš sytí naši duši. Dává jí život věčný.

Už nebudeme stejní jako dřív. Odkládáme svá břemena. Díváme se více kolem sebe. Topící jsou zachráněni. Rozhádaní usmířeni. Nemocní uzdraveni. Bůh nás proměňuje. Ze mše svaté po svatém přijímání odcházíme jako noví lidé. Alespoň o trošku. Žije v nás Ježíš. A Jeho světlo máme rozdávat ostatním.

Jak dlouho v nás bude Ježíš zářit? 

Záleží jen na nás, jak dlouho si ho v srdci podržíme. Můžeme se snažit, aby po každé další mši svaté v nás jeho radost a Láska vydržela o trošičku déle.