"Už mě to leze na nervy. Všechny zprávy: koronavir. Pustím televizi Noe, že tam bude něco hezkého, a tam už taky i kněží vybízí k očkování. Všude panika. Dítě kýchne ve školce, hned ho pošlou domů. A proč by mělo malé děcko sedět celé dopoledne u počítače a čekat až se všichni připojí a takhle se učit? A pak k nám přijde babička, a hned říká, že do kostela už chodit nebude, když i tam musí nosit ty masky na hubě. A proč vůbec chce papež měnit církev? To chce ustupovat světu? Aby získal nové lidi do kostela? Nebo aby se lidi nebavili o covidu, tak se mají scházet a debatovat nad nesmrtelností chrousta? A scházet se ne v kostele ale dělat jakési pofiderní skupinky mimo? Jaká pak jednota? No já teda do toho nejdu. To už nestačí jednotné Boží přikázání? Jiná jednota je falešná. Takový svět, to není normální. A lidi jsou hloupí, že tomu všemu věří. Je to velký podvod na nás lidi. S celým tím covidem. Do jakého světa se narodili naše děti. Co je čeká?"  

"Vždyť je to přece úžasné!" Odpověděla jsem jí. Vytřeštila na mě oči.

"Je přece úžasné, že se papež zajímá o to, jak žijeme. Nechce měnit pravdy, které jsou Bohem dány. Ale poprvé v historii se můžeme přímo papežovi vyjádřit k tomu, jak se nám spolu ve farnosti žije. A díky setkávání se a debatování se můžeme více sblížit spolu navzájem. A já přece věřím v neomylnost papeže ve věcech víry, ve vedení Duchem svatým. Věřím, že Bůh svou církev vede. Proto jsem věřící." 

"A co to očkování? Že nemůžeš bez očkování ani na pivo ani na bazén? Tož kde to jsme?"

Tož můžeš to změnit? K tomu mě napadá jediné: ,,Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil". (Fridrich Öttinger, Arthur Miller a další)

Můžeš přece do lesa, do přírody, na výlety. Můžeš navštěvovat koho chceš. Můžeš pracovat. Můžeš si to s dětmi užít. Vyrábět s nimi. Háčkovat. Vařit s nimi. Radovat se s nimi. Tak, jak to umíš. Potřebujete něco jiného? Ne. Tak co ti vadí? 

"Byla jsem v obchodě bez roušky. Už mě to štve. Co myslíš?"

"Co je císařovo, dejte císaři. Co je Božího, Bohu".. řekl Ježíš (Mt 18,23 a Mk 12,17) Nařízení vrchnosti je nařízení vrchnosti. Žijeme v tomto státě. Samozřejmě jen to, co není proti nařízení Boha, jehož přikázání jsou na prvním místě.

"Jo, babička kritizuje vládu i lidi, dala výpověď v práci, s nikým se teda nevídá a v srdci má hněv... někdy je to horší než si tu roušku nasadit a být v klidu."

Co říká Bible? "Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ (Mt 15, 10 - 11) "Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám." (Ef 4, 29-32) 

A denně mi dělají radost promluvy papeže Františka. Toto řekl třeba dnes:

"Když však žijete pod Ježíšovým vedením, nezkazíte se, nestanete se falešnými, náchylnými k zakrývání pravdy. Člověk nemůže vést dvojí život. Dobře si pamatujte: Všichni jsme hříšníci, zkažení ale nikdy!"

Tak HLAVU VZHŮRU! Křtem jsme přece pomazáni i na krále. 

Papež řekl: "Ježíš se ukazuje jako svrchovaně svobodný ... umíme ho v tom napodobit? Odkud pochází Ježíšova svoboda? Zjistíme to, když se vrátíme k jeho výroku před Pilátem: "Já jsem král. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě" (J 18,37)."

Tak HLAVU VZHŮRU protože žádná lež nevydrží. Jen Pravda zvítězí. Pravda, která tu je už více jak 2021 let.