Duchu Svatý,

Tebe nám poslal Ježíš Kristus jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.

Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.

Uděl své dary i našim biřmovancům, aby se dovedli více rozhodnout pro Krista a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.

Panno Maria, vypros nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem.

Amen.