"Nelze sloužit Bohu i mamonu." Psali jsme si jako děti do sešitu náboženství. A tato věta ve mě utkvěla dodnes. Nelze být v životě "nestranný". Nelze "nereagovat", nelze nežít, ale každým svým prožitým dnem deklarujeme určité své postoje, ať chceme nebo ne. Buď v našem rozhodování vítězí láska anebo sobectví. Buď nechceme nikomu sloužit, nikoho poslouchat, a řídíme se sobectvím a "mamonem", a tedy mu sloužíme, jsme zotročeni. Anebo toužíme řídit se Láskou. Vzpomeňme si jen třeba na dnešní den. Pro co, pro koho jsme jej prožili? Komu jsme "sloužili"?

"Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci..."

Svatý otec František nyní při své návštěvě Slovenska upozorňuje na to, že "čelíme pokušení stát se otroky. Vnitřního otroctví." (Mám pocit, že v současné době se s propagátory sobectví i v mezilidských vztazích snad roztrhl pytel. I vyškolení psychologové lidem nabízejí a doporučují cestu sobectví. Ale Ježíš přece svým životem naopak ukazoval cestu pokory a oběti.)

Svatý otec dále říká: "Pomozme si navzájem. Nezajímejme se jen o to, co může být k užitku jen našim komunitám." a také naráží na to, že církev je vnitřně rozdělená.

Proč je rozdělená Boží rodina? Není to obraz i našich současných lidských rodin? Není to obraz naší uzavřenosti vůči odlišnostem? I třeba našeho strachu z jiných kultur? Strachu vyjít ze sebe samého, z "osvědčených" a "zaručeně správných", zažitých vzorců chování?

O co se lidé snaží v životě? Mít všechno, mít se dobře? 

Stále platí slova svatého Pavla:

"I kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale Lásku bych neměl, nic nejsem."

Bůh je Láska. Láska není pouze cit ani pouze vztah, ale Láska je zároveň celý životní postoj křesťana. Je to i důvěra dítěte vůči svému Tatínkovi, vůči Stvořiteli.

A tato nadpřirozená Láska má sjednocovat nejprve členy rodiny, pak sjednocuje všechny obce a nakonec i všechny křesťanské komunity.

Proto vstal Ježíš z mrtvých. Proto nás spasil. Aby mezi námi již nyní vládla Láska. A abychom se učili Lásce sloužit.