Stefan Zweig napsal knihu s názvem „Hvězdné hodiny lidstva“. Hovoří v ní o okamžicích, které zásadně změnily vývoj vědy, techniky, poznání či umění. Většinou díky jednomu okamžiku a jednomu člověku. Nebo díky jednomu rozhodnutí. Například obeplutí zeměkoule.

Kdybychom měli psát podobnou knihu a vybrat jednu jedinou hodinu, kdy osud lidstva visel na jednom slově jednoho člověka, o čem bychom psali? Já o Panně Marii. Její ANO. Nejdůležitější Slovo člověka na zemi. ANO jako odpověď Stvořiteli.

Kdybychom měli vybrat okamžik svého vlastního života, který by to byl? Denně se nějak rozhodujeme. A někdy přicházejí rozhodnutí větší, zásadní. Podle čeho se rozhodujeme? A podle čeho se rozhodovala Maria? Jistě ne podle toho, jak bude vypadat před lidmi nebo podle toho, zda jí to rozhodnutí přinese nějaký prospěch. Jsem přesvědčena, že každému člověku se dá někdy Stvořitel poznat. A je na člověku samotném, jak Mu odpoví.

„Tisíce let nevykoupí to, co promeškala jedna jediná hodina,“ píše Zweig. A Ježíš říká: „Bděte, neboť nevíte, kdy přijde vaše hodina.“ Nevíme, kdy přijde lupič, stejně tak neví dvanáct panen, kdy přijde jejich ženich. Nevíme, kdy přijde naše „hvězdná hodina“, kdy se nás Bůh zeptá. Budeme bdít, abychom mu řekli své „ANO“ ?