Slova svatého evangelia podle Jana.

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

K rozjímání 

„Ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha,“ obviňují protivníci toho, jenž je Bůh a stal se člověkem. Nepoznali, nerozlišili, ani jeden zázrak je nepřesvědčil. A kolik jich bylo  a jaké zázraky !! Jak tragická je domýšlivost člověka, jenž se domnívá, že všechno zná, do všeho vidí a všemu rozumí ! A nakonec neví, dopouští se fatálních omylů.

Ježíši, osvoboď mě od podobné domýšlivosti. Uzdrav mou mysl svou pravdou!

-----------------------------------------

Jste bohy, neboť vám bylo dáno Boží slovo Zamyšlení od P.Jiřího Orsága z KM

Zamyšlení: Často se chováme přesně jako židé v této stati evangelia. Lidé, kteří sice poslouchali, co Ježíš říká, ale jeho slovo nepřijali a nevěřili mu, přestože měli před sebou Božího Syna.

O to náročnější je přijímat Ježíšova slova a věřit jim v této době, kdy už není fyzicky přítomen.

Jak často bereme do rukou kameny my?! Vyvyšuje se jeden nad druhého a hodně krát neuváženě odsuzujeme druhé, aniž bychom se na dané věci či situace podívali objektivně a pronikli do hloubky.

Musíme si jen uvědomit, že všichni jsme si ve všem rovni. Ježíš sám říká: "Jste bohy … vám bylo dáno Boží slovo." Tím staví všechny do jedné pozice. Nejsme více, ani méně a při tom nás pozvedl na jeho úroveň…

Nechme dnes Ježíšova slova pronikat do hloubky našich srdcí a přemýšlejme nad nimi. Buďme dnes ti, kteří přijmou a hned neodsoudí. Nechme se proměňovat a věřme Pravdě.

 

Plug and Pray: Pane Ježíši, dej prosím, abych se dnes na věci dokázal dívat Tvými očima, abych neměl předsudky vůči druhým lidem, ale abych dokázal přijímat pravdu takovou, jaká opravdu je. Proměňuj prosím láskou srdce mé rodiny a všechny, které dnes potkám. AMEN

 

V akci: Pomodlím se střelnou modlitbičku za každého člověka, kterého dnes potkám.

 

Bonus: Blahoslavení co neviděli, a uvěřili

               video